top of page

REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Joiqu.com / Valley Bros. Oy

Kasarmintie 21, 90130, Oulu

Puh. +358 400 587 253

 

2. REKISTERIASIAT

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

 

3. REKISTERIN NIMI

Joiqu.com asiakas- ja markkinointirekisteri.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden hoitaminen, asiakkaan ja Joiqucom:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, Joiqucom:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Joiqucom:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Yhteystiedot:

  • nimi,

  • nimike,

  • organisaatio,

  • posti- ja sähköpostiosoitteet ja

  • puhelinnumero

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Joiqucom:n asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään aktiivisesti hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet sekä satunnaiset asiakas- ja päättäjätietokannat.

 

7. REKISTERITIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä [MM1] Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi Suomen viranomaistoimien niin vaatiessa.

 

8. TIETOJEN POISTAMINEN

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä säilytetään ainoastaan digitaalisessa muodossa. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

 

10. KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

bottom of page