29.10.2015

Henkilöstö yrityksen tärkeimpänä voimavarana

Aksu Lämsä
Marketing Manager

Hyvät, motivoituneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Korvaamaton sellainen. Toki, työntekijän lähtiessä tilalle voidaan palkataan uusi, ehkä jopa laajemman taitorepertuaarin omaava osaaja, joka korvaa edeltäjänsä. Mutta työntekijän arvo yritykselle on muutakin kuin taidot tai kokemus paperilla. Valitettavan usein HR tai yritysjohto kuitenkin unohtaa työntekijän todellisen arvon.

Oikeasti hyvät työntekijät ovat nimittäin paljon muutakin kuin lista taitoja tai kokemusvuosia. He ovat asiantuntijoita, jotka ovat korvaamattoman arvokkaita organisaatiolleen. Heillä on omien taitojen ja kokemuksena lisäksi syvällistä, hiljaista tietoa yrityksestä ja työstään. Tietoa tuotteista, järjestelmistä, palveluista ja prosesseista, jota ei voi opettaa – vain oppia. He ovat luoneet merkityksellisiä, henkilökohtaisia suhteita asiakkaisiin. Heillä on kokemusta siitä, mikä toimii ja mikä ei. He ovat yrityksensä sisäisiä vaikuttajia, oman ympäristönsä suunnannäyttäjiä jopa, ja tätä yritykset eivät usein näe – vielä harvemmin täällä kotimaassa.

Viime vuosina maailmalla tärkeimpinä HR-trendeinä, sekä samalla suurimpina ongelmina, onkin juuri ollut henkilöstön sitouttaminen, yrityskulttuurin kehittäminen ja organisaation oppiminen. Samaan aikaan HR-trendit Suomessa uivat vastavirtaan keskittymällä työn yksinkertaistamiseen ja henkilöstön mittaamiseen, ei työntekijöiden arvostukseen tai haluun pitää kiinni tästä elintärkeästä strategisesta pääomasta. Globaalisti lähes 90 prosenttia HR- ja liiketoimintajohtajista näkee suurimpana huolenaiheena juuri sitoutumisen.

Totuus kuitenkin on, että hyviä työntekijöitä menetetään ja uusia rekrytään tilalle. Prosessi on välttämätön, mutta aikaavievä ja kallis. Entistä tietointensiivisemmissä työtehtävissä työskentelevien perehdytykseen kuluu yhä kauemmin aikaa ja resursseja. Todellisuudessa työtehtävän ja siihen liittyvän ammattitaidon ja asiantuntijuuden oppiminen sekä tietämyksen kartuttaminen vie vuosia. Miten sitten minimoida henkilöstön pääoman menetykset ja edistää tiedon tai oppimisen siirtymistä uusille työntekijöille?

Yrityksen osaajien viestinnän, ammattitaidon ja toimivien prosessien kerääminen ja dokumentointi yhteen sijaintiin, johon organisaatiollasi ja tulevilla työntekijöillä on pääsy myös työntekijän lähtiessä, voi kuulostaa äkkiseltään aikaavievältä ja vaikealta toteuttaa. Omaksumalla uudet teknologiat osaksi päivittäistä tekemistä ja prosesseja, esimerkiksi siirtämällä viestintä yksittäisten henkilöiden sähköpostista läpinäkyväksi asiakas- ja projektiviestinnäksi varmistat historian säilymisen yritykselläsi – tieto siitä, mitä on tehty oikein, mikä ei toiminut, miten suhteet ovat kehittyneet ja mitä matkan varrella on opittu tallentuu keskitetysti yhteen paikkaan, josta sitä on helppo tarvittaessa tarkastella ja jakaa edelleen uusille osaajille. Näin edistät yhteistä oppimista, kun kaikilla on pääsy samaan ajantasaiseen tietoon ja osaamiseen, jota hyödyntää omassa työssään.

Antamalla työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa työkulttuuriin ja –menetelmiin sekä tasoittamalla viestinnän hierarkiaa tekemällä siitä läpinäkyvän sekä kaikille avoimen tuet työtyytyväisyyttä ja edelleen työntekijöiden hyvinvointia. Näytä siis työntekijöillesi, että välität heistä ja heidän mielipiteistään osallistamalla koko työyhteisö osaksi projektin tai hankkeen kehitystyötä. Samalla mahdollistat motivoituneemman ja innostuneemman työyhteisön muodostumisen antamalla työntekijöille äänen ja mahdollisuuden vaikuttaa.

Tässä muutama vinkki henkilöstön sitouttamiseen ja yrityksesi arvokkaimman voimavaran kehittämiseen.

  • Kohtele työntekijöitäsi arvokkaimpana pääomanasi

    Osaajasi ovat paras kilpailuetusi markkinoilla. Hyödynnä siis osaajiesi todellinen potentiaali. Pidä huoli siitä, että kaikki ovat ajan tasalla tavoitteista ja strategisista linjauksista. Avaa viestintä läpinäkyväksi dialogiksi ja mahdollista työntekijöiden vaikuttaminen päivittäiseen toimintaan.

  • Mahdollista oppiminen ja pääoman kasvu

    Kerää, dokumentoi ja välitä ajantasaista tietotaitoa, parhaita käytäntöjä ja hiljaista tietoa henkilöstölle keskittämällä viestintä ja työskentely yhteen sijaintiin, johon kaikilla on pääsy ajasta tai paikasta riippumatta. Näin tuet yhteisöllistä oppimista ja samalla dokumentoit onnistumiset ja epäonnistumiset huomaamatta. Yhteiset työkalut verkossa mahdollistavat myös aidosti joustavamman etätyön jäämättä kuitenakaan tiimin ulkopuolelle.

  • Hyödynnä yhteistyön voima

    Pilvipalveluna toimiva verkkotyötila yhdistää työntekijäsi riippumatta osaston tai toimipisteen fyysisestä sijainnista. Tiimityöskentelyn mahdollistaminen johtaa parempaan työtyytyväisyyteen, parempaan työilmapiiriin sekä edistää yhteisöllisyyttä. Parantamalla tiimipelaamisen mahdollisuutta parannat työntekijöiden tuottavuutta, sillä työntekijäsi ovat enemmän kuin yksilöiden summa. Myös vastuiden jakaminen ja työn seuranta helpottuu, kun jokainen on ajan tasalla sekä omista että tiiminsä tehtävistä.

Tagit: collaboration digitaalinen työpaikka digitaalinen työtila digitalisaatio henkilöstöjohtaminen hr kollaboraatio läpinäkyvyys projektiviestintä sosiaalinen intranet verkkotyötila viestintä yhteistyö

Kommentointi