05.09.2014

10 vinkkiä projektinhallintaan

Aksu Lämsä
Marketing Manager

Projektien johtaminen ja projektin onnistunut läpivienti ovat usein kaksi eri asiaa. Pahimmillaan projektit voivat johtaa epäonnistumiseen, jossa kaikkien aikaa, rahaa ja resursseja on tuhlattu tekemällä paljon, mutta saavuttamalla vähän. On myös muistettava, että usein projektitoiminta koskettaa asiakkaan lisäksi myös muita sidosryhmiä. Tehdään erikseen, mutta kaadutaan yhdessä.

Jotta projekteissa onnistuminen helpottuu, on tärkeää laatia tiettyjä prinsiippejä, joiden mukaan toimitaan. Onnistunut lähestymistapa projektinhallintaan muuttuu ajan saatossa rutiiniksi ja eräänlaiseksi ohjenuoraksi, jonka pohjalta jokaista uutta projektia on helppo lähteä työstämään. Kun seisoo vakaalla pohjalla, siirtyy fokus projektissa olennaiseen tekemiseen.

Alla 10 hyvää perusperiaatetta onnistuneeseen projektinhallintaan:

  1. Liikearvo: Jokaisen projektin tavoite on tuottaa aidosti arvoa.
  2. Osallistaminen: Projektityöntekijöiden ottaminen mukaan päätöksentekoon edistää yhteistä oppimista ja auttaa tekemään kompromisseja etukäteen.
  3. Organisaation näkökulma: Ota huomioon projektien päätösten vaikutus organisaatioon kokonaisuutena, ei vain projektin tai tiimin tavoitteisiin.
  4. Jaettu vastuu: Sitouta tekijät yhteiseen päämäärään.
  5. Sidosryhmäyhteistyö: Luo ja edistä henkilökohtaisia suhteita sidosryhmiin.
  6. Proaktiivinen ote: Tunnista ja ota huomioon mahdolliset haasteet jo etukäteen.
  7. Riskienhallinta: Määritä mahdolliset kompromissit projektin riskeihin ja mahdollisuuksiin liittyen.
  8. Ajanhallinta: Sitouta projektihenkilöstö arvostamaan aikaa – sekä sidosryhmien että omaasi – kun päätät toimintaperiaatteista ja tapaamisista.
  9. Kustannustehokkuus: Arvioi resurssien käyttö ja hallinnolliset kulut projektin tarpeiden ja ROI:n mukaan.
  10. Kierrätys: Jos mahdollista, käytä olemassa olevia prosesseja ja taktiikoita ennen uusien hankkimista.

Miten teidän organisaatiossanne hallitaan projektien johtaminen? Kerro kommenteissa tai jaa omat vinkkisi projektinhallintaan!

Tagit: collaboration digitalisaatio kollaboraatio projektinhallinta projektiviestintä sosiaalinen intranet tuottavuus uusi työ

Kommentointi