”Palvelu on poistanut turhaan projektinhallintaan kuluvan ajan ja sähköpostikaaoksen. Joiqun avulla voimme viestiä ja palvella asiakkaitamme entistä paremmin, joka puolestaan parantaa omaa palvelukokonaisuuttamme. Myös asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä palvelun tuomiin hyötyihin.”


Laura Laine-Pohls
Monikanavaiset ratkaisut, Myynti

Painopalveluiden ja automatisoidun monikanavamarkkinoinnin asiantuntija Laine etsi asiakasviestinnän ja -projektien käyttöön toimivaa projektinhallinnan ja digityötilan kokonaisuutta, jonka avulla aineistojen vedostaminen, kommentointi ja projektien läpivienti keskitetään yhteen sijaintiin. Testattuaan muutamia vastaavia palveluita, Laine päätyi lopulta Joiquun sujuvan käyttöönoton, palvelun helppokäyttöisyyden ja loistavan asiakaskokemuksen ansiosta. Lue koko case alta!

Haasteet toiminnassa

Raumalla ja Helsingissä toimiva Laine huomasi päivittäisen tekemisen paisuvan mahdottomaksi asiakasviestinnän ja projektinhallinnan sähköpostirumban kaatuessa yksin asiakasvastaavien harteille: kymmeniä vedoksia tai kommenttikierroksia sisältävät sähköpostiketjut olivat jo arkea, vaikka hyvin usein asiakasvastaavan tehtäväksi jäi tiedon tai materiaalien välittäminen asiakkaalta tiimin jäsenille tai toisinpäin.

Asiakasviestintä sähköpostitse ei myöskään ollut Laineen vision mukainen parhaasta mahdollisesta palvelusta, sillä se ei tarjonnut sitä persoonallista ja helposti lähestyttävää kuvaa, mihin asiakkaat olivat tottuneet. Haasteita toi myös materiaalien ja tiedon pirstaloituminen eri kanaviin, joka taas söi tuottavaa työaikaa.

Laine kartoitti ja testasi vastaavia projektinhallinnan ja –viestinnän palveluja, kuten Basecampia, mutta aktiivinen otteemme ja käyttöönoton mukavuus olivat ratkaisevia tekijöitä päätöksenteossa. Palveluja tutkiessa helppokäyttöisyys ja aloituksen mutkattomuus olivat suuressa roolissa. ”Halusimme palvelun, joka toimii, ja jota kuka tahansa osaa käyttää”, kertoo Laine Direct Oy:n liiketoiminnan kehityksestä vastaava Laura Laine.

Miten palvelumme auttoi

Laine organisoi palvelun avulla asiakkuudet, projektit ja viestinnän sekä asiakastyöhön liittyvän vedostamisen ja versiot yhteen sijaintiin, johon niin myyjillä, suunnittelijoilla kuin asiakkaallakin on pääsy ajasta tai paikasta riippumatta. Asiakasvastaavat alustavat projektit ja niihin liittyvät tarkennukset asiakkaan kanssa jo alkumetreillä, jottei mikään jää epäselväksi. Tämän jälkeen itse projektien työ ja asiakasviestintä on järjestyksessä, ja suunnittelijoilla on helppo vedostaa sekä kommentoida töitä asiakkaan kanssa ilman, että projektipäälliköitä kuormitetaan turhaan. Projektipäälliköt voivat tarvittaessa tarkistaa projektien tilanteen ja reagoida muutoksiin nopeasti läpinäkyvän projektiviestinnän ansiosta.

Asiakkuusvastaavien ja muiden osallistujien välinen kaoottinen sähköpostirumba on poistunut lähes kokonaan, kun viestintä ja projektit ovat yhdessä keskitetyssä sijainnissa. Laura kertookin palvelun myös parantavan asiakkaan kokemusta merkittävästi ja tuovan lisäarvoa Laineen palvelukokemukseen: ”Palvelun avulla olemme tulleet lähemmäksi asiakasta: asiakas on tekemisissä ja viestii tiimimme jäsenien kanssa entistä henkilökohtaisemmalla tasolla. Tämä on parantanut asiakkaidemme kokemusta palvelustamme sekä auttanut sitouttamaan asiakkaita erittäin tehokkaasti. Myös asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä siihen, että kaikki tarvittava tieto ja materiaalit ovat helposti löydettävissä ja järjestyksessä”.

Yhteenveto

  • Palvelun avulla Laine keskittää asiakkuuksien ja projektien hallinnan yhteen sijaintiin, johon asiakkaalla, tiimillä ja kumppaneilla on pääsy.

  • Projektinhallinnan taakka kevenee, kun projektit etenevät omalla painollaan läpinäkyvän viestinnän ja asiakkaan osallistamisen ansiosta.

  • Asiakastyytyväisyys on parantunut entisestään ja tuottavuus on noussut uudelle tasolle. 

Laine on 60-vuotias perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisia painopalveluita sekä monikanavaisia markkinointiviestinnän ratkaisuja, kuten markkinointikampanjat, liidigeneroinnit, asiakaskyselyt ja suorapostitukset. Markkinoinnin automaatiota ja personointia hyödyntämällä LAINE auttaa asiakkaitaan saavuttamaan parempia tuloksia ja lisäämään asiakaslojaaliutta.

Siirry verkkosivuille

Kommentointi