top of page

YLEISET TOIMITUSEHDOT 
23.3.2016  ALKAEN

1. Soveltamisala

Toimitusehtojen soveltaminen

 

Näitä toimitusehtoja sovelletaan kaikkiin Joiqucom Oy:n (”Toimittaja”) ja Asiakkaan välisiin sopimuksiin koskien tietoverkon välityksellä toimitettavia ohjelmistopalveluja, muita Toimittajan tarjoamia palveluja ja tuotteita tai niiden käyttöä, ellei Asiakkaan ja Toimittajan välillä ei ole kirjallisesti nimenomaisesti toisin sovittu.

Määritelmät

 

”Palvelu” tai ”Palvelut” tarkoittaa (tarkoittavat) Toimittajan Asiakkaalle tietoverkon välityksellä toimittamia ohjelmistopalveluja. Palvelut voivat sisältää myös muita ohjelmistopalveluja ja muita Toimittajan tarjoamia palveluja. Palvelujen sisältö kuvataan tarvittaessa tarkemmin erillisissä palvelukuvauksissa (”Palvelukuvaus”), joita Toimittaja on aika ajoin oikeutettu päivittämään.

 

”Asiakas” tarkoittaa Palvelun erillisellä sopimuksella tai tilauksella Toimittajalta tilaavaa asiakasta.

 

”Osapuolilla” tarkoitetaan Toimittajaa ja Asiakasta.

 

”Asiakkaan aineisto” tarkoittaa Asiakkaan ohjelmistopalveluun siirtämää tai muuten asiakkaan lukuun ohjelmistopalvelua varten Toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa tai aineistoa tai muuta sopijapuolten asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa tai aineistoa.

 

”Sopimus” tarkoittaa Osapuolten välistä sopimusta Palvelujen tuottamisesta tai toimittamisesta Asiakkaalle.

2. Sopimuksen syntyminen
ja siirtäminen

Sopimus on syntynyt, kun Osapuolet ovat tehneet asiaa koskevan sopimuksen, kun Asiakas on tehnyt Palveluja koskevan tilauksen, jonka Toimittaja hyväksyy, tai kun Asiakas on muuten alkanut käyttää Toimittajan Palveluita Toimittajan hyväksymällä tavalla.

 

Asiakkaalla on oikeus siirtää Sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siirrosta Toimittajalle. Toimittaja on tällöin oikeutettu perimään sopimuksen siirrosta voimassaolevan hinnastonsa mukaisen maksun.

 

Toimittaja voi siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle osana mahdollista yritysjärjestelyä ilmoittamalla tästä Asiakkaalle kirjallisesti kohtuullisessa ajassa siirron toteuttamisesta.

Sky

Liity tuhansien tyytyväisten
käyttäjien joukkoon

Maailman helppokäyttöisin digitaalinen työtila ja viestintäalusta. Nopea ja vaivaton aloitus - käytössä heti.

Joiqu_logo_transp.png

0400 280 065

@Joiqucom

Kasarmintie 21,

FI-90130 Oulu

VERKKOLASKUTUSTIEDOT:

2055367-3

Nordea, NDEAFIHH

FI5710613000619492

bottom of page